Affärsidé & Vision

Affärsidé

RG Mekaniska AB verkar på den lokala och regionala marknaden med produkter inom tunnplåt och svetsade stålkonstruktioner. Kunderna finns i flera olika marknadssegment, ofta med egna produkter.

Våra styrkor är att gemensamt utveckla, produktions-anpassa och tillverka från ide´ till prototyp och serietillverkning på ett styrt och kostnadseffektivt sätt. Vi erbjuder också slutmontage av egentillverkade produkter med inköpta eller kund-ägda komponenter.