ISO 3834-2

RG Mekaniska är sedan 2018 certifierade enligt standarden ISO 1090-1. Detta innebär att vi kan ta ett totalansvar för framtagning av bärande stålkonstruktioner inklusive CE-märkning.

RG Mekaniska är sedan slutet av 2014 certifierade enligt ISO 3834-2. Detta innebär att vi kan erbjuda svetsning av hela eller delar av bärande konstruktioner i stål och aluminium.

ISO 3834-2 är en betydande del av standarden ISO 1090-1 som ställer krav på bl.a. CE-märkning av bärande konstruktioner.