Kvalitet

Kvalitetspolicy

RG Mekaniska ska i kundens ögon framstå som en naturlig partner genom att erbjuda:

  • God service och snabbt utförda tjänster.
  • Hög kvalitet på utfört arbete.
  • Kostnadseffektiva lösningar som ger god lönsamhet både för kunden och RG Mekaniska.

Interna och externa krav ska uppfyllas och kvalitetsarbetet ska leda till ständiga förbättringar.
Vi ska ge alla medarbetare förutsättningar att kunna uppfylla uppställda krav och ta ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete genom att ge en god utbildning och hålla en högklassig maskinpark.


Kvalitetsmål

Målet med vårt kvalitetsarbete är att få nöjda kunder och en effektiv verksamhet. För att driva arbetet sätter vi årligen upp mål på bland annat:

  • Avvikelsekostnad i förhållande till omsättning
  • Leveransprecision till kund

Avrapportering och analys görs vid speciella kvalitetsmöten och vid personalgenomgångar.

Ständiga förbättringar

Avvikelser rapporteras, sammanställs och analyseras för att ge underlag till korrigerande åtgärder för att ge ständiga förbättringar.
Kundtillfredsställelsen stäms kontinuerligt av för att få återkoppling och ge input till ständiga förbättringar.

Certifiering

Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2015 och har innehaft certifikatet sedan 1996.