RG-Mekaniska

RG Mekaniska startades 1980 och drivs fortfarande av grundaren Roger Gustafsson. Bolaget har successivt utvecklats till att vara en komplett underleverantör till inrednings-, verkstads- och möbelindustrin.
RG ligger i Bankeryd (c:a 1 mil norr om Jönköping) där vi i dagsläget har 7.000m² egna lokaler och är c:a 35 anställda. Lokaler och maskinpark är moderna och ändamålsenliga ihop med mycket kunnig personal. Flexibilitet är ett nyckelord för både personal och maskiner.

I Bankeryd med omnejd finns en mycket öppen företagskultur av samarbete som gör att vi gärna erbjuder kompletta lösningar med hjälp av vårt närmaste nätverk av grannar.
Våra kunder finns idag till största delen i södra halvan av Sverige samt några stycken från våra närmaste grannländer. Branscher där man hittar våra kunder är inom möbel och verkstadsindustrin, inredning för både butik, kontor och offentlig miljö samt skåp och stommar för inklädnad eller integrerad del av en applikation.