Vårt erbjudande

RG har under 2000-talet målmedvetet satsat på att bredda och komplettera sitt erbjudande och tillhandahåller idag följande palett av produkter och tjänster där detta anpassas efter varje kunds behov.

Konstruktion och produktutveckling

Vi startar idag med mycket varierande underlag från kund alltifrån en muntlig beskrivning eller skiss till färdigt konstruktionsunderlag i format av 3D-modell och allt är lika välkommet. RG arbetar med Solid Works 3D som CAD-verktyg samt flera applikationer för att underlätta och säkerställa översättningen till CAM-filer och maskinprogram.

Med vår erfarenhet av material och produktionsteknik så är vi gärna en nära samarbetspartner när det gäller att optimera och kostnadseffektivisera kundens produkt och/eller system.

Prototyper

RG har en organisation, kompetens och maskinpark som är inriktad på snabbhet, flexibilitet och smidighet vilket gör oss väl rustade för att på ett konkurrenskraftigt sätt erbjuda och få fram prototyper. För oss så kan prototyper stå för sig själva och behöver inte vara kopplade till förutsättningen att de alltid ska leda fram till större tillverkningsvolymer.

Projektledning

Vår definition av projektledning är att vi kan hålla ihop konstruktion, prototyp, inköp, produktion, montering, slutkontroll, packning och distribution av komplexa produkter eller system. Till vår hjälp har vi bra systemstöd och ett strukturerat arbetssätt som gör att inget faller mellan stolarna